KURIKULUM

PERKARA SUBJEK
Mata Pelajaran Ad-Dien
 • Hifz Al-Quran (Sejuzuk Setahun)
 • Ulum Al-Quran
 • Hadith
 • Akidah
 • Fekah
 • Sirah
 • Akhlak
Mata Pelajaran Akademik (Ting 1-3)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi
 • Bahasa Arab
 • Pendidikan Jasmani & Kesihatan
 • Kemahiran Hidup Bersepadu
 • ICT
Mata Pelajaran Akademik (Ting 4-5)
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Perakaunan
 • Kesusasteraan Melayu
*Bergantung kepada Terma & Syarat

Mata Pelajaran Ad-Dien

Digubal sendiri oleh Lajnah Ad-Dien berasaskan konsep Ad-Dien yang shumul sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Mata Pelajaran Akademik

Menepati semua matapelajaran mengikut sukatan Kementerian Pelajaran Malaysia. Diperingkat SPM pelajar mempunyai pilihan Aliran Sains Tulen & Perakaunan (Agama) serta Aliran Satera & Perdagangan (Agama).

Peluang Melanjutkan Pelajaran : Pelajar Al-Husna berpeluang melanjutkan pelajaran ke IPTA tempatan dalam pelbagai bidang pengajian berdasarkan minat dan pencapaian.